pomosty pływajace

22 wrz 2016

Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe pn. Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej dla firmy  ,,Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe "KAROS" H. Olchowski A.Olchowska s.j. 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I.

Termin składania ofert: 01.10.2016