pomosty pływajace

Przedstawiamy Państwu szeroką ofertę pomostów pływających, stosowanych w nowoczesnym budownictwie przystani jachtowych, pomostów rekreacyjnych, kąpielisk i falochronów.

Sprawdzone wieloletnim użytkowaniem rozwiązania konstrukcyjne pływaków siatkobetonowych, czynią je niezwykle odpornymi na niszczące działanie fal, wiatru i lodu nawet w najsurowszych warunkach klimatycznych. Stosowane przez nas technologie gwarantują zmniejszenie kosztów wykonania o ok. 30% w stosunku do klasycznych rozwiązań hydrotechniczncyh. Ponadto pomosty pływające zapewniają bardzo dużą funkcjonalność bezproblemowej zmiany ich konfiguracji oraz etapowej rozbudowy przystani.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • doradztwo techniczne,
  • kompleksowe wykonawstwo oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego włącznie,
  • dostawa komleksowego wyposażenia portowego, tj.; knagi, pachołki, drabinki, odnogi cumownicze, postumenty oświetleniowo – zasilające, odbijacze, pompy do opróżniania zbiorników ściekowych, lampy nawigacyjne.